Välkommen

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare. För att klara av kostnadsbesparingar och samtidigt möta de utmaningar som handlar om miljö och hållbar utveckling, krävs smarta investeringar i ny kunskap och ny teknik.

Teknikmarknad samverkar med KTH i en rad olika tjänster i syfte att skapa överblick för såväl leverantörer som kunder inom viktiga teknikmarknader i Sverige.

Tjänsterna, samlade under namnet Teknikmarknad, omfattar nationella och internationella marknader. Informationen är oberoende, neutral och spänner över väsentliga kommunala verksamhetsområden.

Teknikmarknad startade upp i mars 2009 med fokus på den svenska miljöteknikmarknaden. Vi välkomnar samtliga svenska kommuner att nu ta steget in i en ny informationsvärld och till nya möjligheter.