Användarföreningen

Användarföreningen är ett nätverk av kommuner och vårdföretag i Sverige. Tillsammans tar vi fram nya smarta och kostnadseffektiva lösningar inom äldreomsorgen, för både senioren och vårdgivaren.  

Idag arbetar vi med två viktiga utvecklingsprojekt:

Certifiering Livslångt boende
Certifiering Livslångt boende är nu igång över hela Sverige.
En möjlighet för både särskilda och ordinarie boenden att kunna uppnå framtida krav och förväntningar från en åldrande befolkning – genom arkitektur, byggnadsteknik, installationer och inventarier.
I samarbete med Chalmers, KTH, Lunds Universitet och Blekinge Tekniska Högskola, inleder Användarföreningen en ny nationell certifieringsprocess som ska ge stöd och kunskap till kommuners och vårdföretags byggande av framtidens trygga, säkra och hälsosamma boendeformer, för livets alla faser.

Landsbygdsklustret
Användarföreningen tar nu initiativet tillsammans med teknikleverantörer och myndigheter att skapa en integrationsplattform som möjliggör samspelet med den globala utvecklingen.

Svensk forskning visar att hela 75 % av den omsorg som ges i hemmiljön ges av anhöriga. Den digitala utveckling som vi alla nu är en del av, måste därför vara tillgänglig för både anhöriga samt personal från socialtjänst och sjukvård. Vi kan inte låta utvecklingen ta en riktning där vi får parallella tekniska lösningar beroende på vem som ska använda lösningen.
Det gemensamma blir ett digitalt socialt nät runt varje deltagande brukare eller kund. Lagstiftningen, exempelvis Dataskyddsförordningen (GDPR), ställer krav på hur socialtjänsten kan hantera data. Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Arbetet tar sin utgångspunkt i de globala standarder som reglerar mobil kommunikation och nätsäkerhet. 5G är en central del av detta.
Ericsson, Alleato och Roboticscare är några av de teknikleverantörer som deltar i det inledande arbetet. Även länsstyrelser och kommuner är involverade från start.

Är du också intresserad av att delta?
Anmäl intresse till Användarföreningen.

Kontakt:
bengt.simonsson@teknikmarknad.se 
rose-marie.beming@teknikmarknad.se