Teknikmarknad

  Start  |  Om oss  |  Tjänsteutbud  |  Aktuellt  |  Kontakt  |  Karriär  |  In English

Uppströms teknik i kretslopp

Den 20:e mars 2013 arrangerade Teknikmarknad på uppdrag av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Miljödepartementet en dag om uppströms teknik i kretslopp. Dagen var mycket uppskattad och en liknande dag kommer att arrangeras igen om ett år. I september arrangerar Teknikmarknad ett seminarium om fastighetsanknuten energiteknik. 

Nedan finns möjlighet att ladda ner presentationer och annat material från dagen:

Regeringens strategier för miljöteknik och innovation
Marie Ivarsson, Näringsdepartementet (ersättare för Anna Carin Thomér, Miljödepartementet)
Ladda ner presentation

Fosforåterföring - Naturvårdsverkets pågående arbete
Gunnar Karltorp, Naturvårdsverket
Ladda ner presentation


Kopplingen mellan miljöteknik, miljöinnovation och miljömålen
Eva Ahlner, Naturvårdsverket
Ladda ner presentation

Små avlopp - möjligheter med miljöteknik
Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten
Ladda ner presentation

Växtnäringsåterföring - intresset för fosfor och kväve i avloppet
Håkan Jönsson, SLU
Ladda ner presentation

Matavfall - bra att röta, dåligt att bränna
Ulf Nordberg, JTI
Ladda ner presentation

Teknik för biogasproduktion i kvarteret - exempel från Indien
Anders Malmquist, Energiteknik, KTH
Ladda ner presentation

Uppströms eller nerströms - kartläggning avseende läkemedelsrester, växtnäring och energi
Torbjörn Andersson, Kemiteknik, Teknikmarknad
Ladda ner presentation

Behovet av en ny avloppsstrategi - forskning från enskilda avlopp
Gunno Renman, KTH
Ladda ner presentation

Övrigt material
Program.pdf
Stationsskyltar.pdf

 

 

 

 

 

© Teknikmarknad 2013